قرارداد نمونه سبدگردانی اختصاصی مانی

قرارداد نمونه سبدگردانی اختصاصی مانی :

به منظور مشاهده قرارداد سبدگردانی اختصاصی روی لینک زیر کلیک کنید:

نمونه قرارداد سبدگردانی

 

کارمزد خدمات سبدگردانی

کارمزد خدمات سبد گردانی طبق توافق میان مشتری و شرکت سبدگردان مانی تعیین می شود اما در شکل کلی، کارمزد خدمات به دو دسته تقسیم می شود؛ کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد. کارمزد مدیریت یک درصد مشخص از ارزش ریالی قرارداد است و کارمزد عملکرد، کارمزدی توافقی بین سبدگردان و مشتری بوده که شامل درصدی از بازدهی مشتری می باشد.

فهرست