آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

commentبدون دیدگاه
صندوق‌های سهام به صندوق‌هایی اطلاق می‌شوند که بر اساس شرایط درج شده در اساس‌نامه و امیدنامه خود حداقل ۷۰ درصد ترکیب دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها در ایران…
صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

commentبدون دیدگاه
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بازدهی معقول با حداقل ریسک ممکن را نصیب سرمایه‌گذاران خود می ‏کنند و افرادی که واحدهای این صندوق‌ها را خریداری می‏‌کنند‏، در واقع سرمایه‌گذارانی کم‌ریسک هستند که انتظار دارند بازدهی مثبت ‌ را به دست…
آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

commentبدون دیدگاه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط سرمایه گذاری در بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای افراد مبتدی مساعدتر میکنند.

فهرست