نمودار فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی شازند، شرکت صنایع شیمیایی ایران، شرکت مس شهید باهنر و شرکت گل گهر

  • نمودار فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی شازند
  • مبلغ فروش شرکت پتروشیمی شازند طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 9،674 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 6،194 میلیارد تومان ) از رشد حدود 56% برخوردار بوده است
  • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 1،366 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (664 میلیارد تومان) از رشد 106% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 8 درصد رشد کرده است.
  • شرکت پتروشیمی شازند در سال 98 حدود 6،786 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

  • نمودار فروش ماهیانه صنایع شیمیایی ایران
  • مبلغ فروش شرکت شیران طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 3،152 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 1،791 میلیارد تومان ) از رشد حدود 76% برخوردار بوده است
  • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 404 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (201 میلیارد تومان) از رشد 101% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 16 درصد کاهش داشته است .
  • صنایع شیمیایی ایران در سال 98 حدود 1،977 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

  • نمودار فروش ماهیانه شرکت مس شهید باهنر

 

  • مبلغ فروش شرکت مس شهید باهنر طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 2،722 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 1،192 میلیارد تومان ) از رشد حدود 128% برخوردار بوده است .
  • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 317 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (117 میلیارد تومان) از رشد 172% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 1 درصد رشد کرده است.
  • شرکت مس شهید باهنر در سال 98 حدود 1،335 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

  • نمودار فروش ماهیانه شرکت گل گهر
  • مبلغ فروش شرکت گل گهر طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 21،813 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 11،046 میلیارد تومان ) از رشد حدود 97% برخوردار بوده است .
  • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 3،415 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (916 میلیارد تومان) از رشد 273% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 23 درصد رشد کرده است.
  • شرکت گل گهر در سال 98 حدود 12،228 میلیارد تومان فروش داشته است.

Related Posts

No results found

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

*

code

فهرست