اخبار صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های سرمایه گذاری مشترک مختلط

صندوق های سرمایه گذاری مشترک مختلط

commentبدون دیدگاه
خالص ارزش روزانه دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک مختلط در پایان فروردین ماه سال 98 برابر با 1،618 میلیارد تومان بوده، که این مقدار در تاریخ 99/02/21 به 4،496 میلیارد تومان رسیده است. خالص ارزش روز دارایی صندوق های…
صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی

صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی

commentبدون دیدگاه
خالص ارزش روزانه دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی در پایان فروردین ماه سال 98 برابر با 1،804 میلیارد تومان بوده، که این مقدار در تاریخ 21/02/99 به 23،675 میلیارد تومان رسیده است. خالص ارزش روز دارایی صندوق های…
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران

کنفرانس اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران

commentبدون دیدگاه
پیرو افشائیات مورخ 16/02/99 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران ، پیشبینی کرده است که شرکت فولاد اکسین طی سال مالی 99، 638،282 تن انواع محصولات فولادی شامل؛ 390،719 تن فولاد تجاری، 133،627 تن فولاد آلیاژی، 68،564 تن فولاد API…
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران

کنفرانس اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران

commentبدون دیدگاه
پیرو افشائیات مورخ 16/02/99 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران ، پیشبینی کرده که شرکت آهن اسفنجی صبا فولاد طی سال مالی 1399 به میزان 700،000 تن تولید خواهد داشت که از این میزان 350،000تن فروش داخلی، 200،000 تن فروش…
ارزش خالص دارایی صندوق های سهامی

ارزش خالص دارایی صندوق های سهامی از ابتدای سال 98 تا پایان فروردین 99

commentبدون دیدگاه
ارزش خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهامی در پایان فروردین سال 99 به مبلغ 12،684 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فروردین سال 98  بیش از 6 برابر شده و حدود 543 درصد رشد داشته است .…
ارزش خالص دارایی صندوق های مختلط

ارزش خالص دارایی صندوق های مختلط از ابتدای سال 98 تا پایان فروردین 99

commentبدون دیدگاه
ارزش خالص دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک مختلط در پایان فروردین سال 99 به مبلغ 3،707 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به فروردین سال 98  بیش از 2.2 برابر شده و حدود 128 درصد رشد داشته است .…
فهرست