20 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/07/08


در پایان روز معاملاتی 99/07/08 مواد شیمیایی و سایر به ترتیب با  90 و 79 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان