تحلیل شرکت ها در سبدگردان مانی

تحلیل شرکت ها در سبدگردان مانی

نمودار فروش ماهیانه شرکت پدیده شیمی قرن و شرکت داروسازی جابر ابن حیان

commentبدون دیدگاه
#سبدگردان_مانی #قرن #کدال  نمودار فروش ماهیانه شرکت پدیده شیمی قرن مبلغ فروش شرکت پدیده شیمی قرن طی سال 1399 حدود1،846میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته (    1،013میلیارد تومان ) از رشد حدود 82% برخوردار بوده است. مبلغ…

نمودار فروش ماهیانه شرکت پلیمر آریا ساسول، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی جم ،فولاد هرمزگان جنوب و فولاد کاوه جنوب کیش

commentبدون دیدگاه
#سبدگردان_مانی #آریا #کدال  نمودار فروش ماهیانه شرکت پلیمر آریا ساسول مبلغ فروش شرکت پلیمر آریا ساسول طی سال 1399 حدود 18،219 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 9،146 میلیارد تومان ) از رشد حدود 99% برخوردار بوده…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/27

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/27 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 188 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,451 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/26

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/26 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود مثبت 56 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,263 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/25

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/25 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 469 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,319 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 99/02/01 تا 1399/12/24

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/24 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 375  میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی  9,849 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…
فهرست