تحلیل بنیادی در سبدگردان مانی

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت از ابتدای سال 1397 تا پایان دی ماه سال 1399

commentبدون دیدگاه
  اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می…

نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها وسپه از ابتدای سال 99 تا کنون

commentبدون دیدگاه
خالص ارزش روز داراییهای شرکت سرمایه گذاری سپه در تاریخ 14/07/99 ، به ازای هرسهم حدوداً 2500 تومان میباشد و در این تاریخ نسبت ارزش بازار به خالص ارزش دارایی های شرکت  (NAV) ،61  % است ،که نزدیک به کمترین…
فهرست