آشنایی با سبد گردانی مانی

آشنایی با سبد گردانی مانی

آشنایی با سبد گردانی:

براساس قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. به بیان دیگر سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، جهت کسب انتفاع برای سرمایه گذار است و منظور از سبد اختصاصی، مجموع دارایی های سبدگردانی شامل وجه نقد، سهام، اوراق خزانه، صندوقهای سرمایه گذاری، اوراق سکه بهار آزادی و … است که به مشتری معینی تعلق دارد.

سبدگردانی، همانطور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که مالکیت آن کاملا متعلق به سرمایه گذار بوده و میزان هر یک از دارایی ها و زمان خرید و فروش آنها نیز به دقت توسط سبدگردان تعیین و پایش می شود.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه گذاری با همکاری تیمی از تحلیل گران حرفه ای و بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب از دارایی های متنوع برای او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت میکند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ میشود.

تشکیل سبد اختصاصی :

به منظور تشکیل سبد اختصاصی، سبدگردان ضمن بررسی اهداف و میزان ریسک پذیری سرمایه گذار، پروفایل ریسک و بازدهی را برای هر سرمایه گذار تهیه می نماید. در این فرآیند سرمایه گذار ضمن ابراز اطلاعات شخصی و سوابق سرمایه گذاری به تکمیل پرسشنامه تعیین میزان ریسک پذیری اقدام می نماید. اطلاعات سرمایه گذار توسط کارشناسان و تحلیلگران بخش سبدگردان مانی ارزیابی و نتیجه آن به اطلاع سرمایه گذار می رسد. نتیجه ارزیابی پس از تأیید، توسط ایشان مبنای تصمیم گیری در فرآیند سبدگردانی قرار می گیرد. لذا پاسخ صحیح و با دقت به سوالات موجود در فرمهای ارزیابی توان مشتری در تعیین ترکیب داراییهای سبد بسیار مؤثر است.

اطلاعات سرمایه گذار نزد سبدگردان مانی محرمانه تلقی میگردد و سبدگردان ملزم به حفظ اسرار سرمایه گذار است.

سبدگردان گزارشات ماهانه عملکرد سبد را در مهلت های مقرر در قرارداد سبد تهیه و برای سرمایه گذار ارسال می نماید. همچنین سرمایه گذار از طریق پنل مخصوص سرمایه گذاران www.c.manifunds.com و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی به گزارشات دورهای سبد خویش دسترسی خواهد داشت.

همچنین سرمایه گذار در طی دوره قرارداد سبدگردانی امکان برداشت و یا واریز وجه به سبد را دارد. این فرآیند ضمن تنظیم متمم و تأیید آن توسط طرفین قرارداد به اطلاع سازمان بورس و اوارق بهادار خواهد رسید. علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک موسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیتهای سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.

 

مدارک و مراحل مورد نیاز برای تشکیل سبد :

  • تکمیل قرارداد سبدگردان و سرمایه گذار
  • تکمیل فرم تحلیل ریسک
  • تهیه و تکمیل فرم ایجاد کد سبدگردان و انتقال سهام
  • در صورت داشتن آورده غیرنقدی، تکمیل فرم مربوطه
  • تصویر شناسنامه و کارت ملی سرمایه گذار
  • تصویر گواهینامه نقل و انتقال سهام

فرآیند خرید و فروش اوراق بهادار برای سبد

سبدگردان، خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار را در قالب کد معاملاتی جداگانه ای انجام خواهد داد.که ترکیبی از شناسه های سبدگردان و سرمایه گذار است. در صورتی که آورده مشتری به صورت اوراق بهادار باشد اوراق بهادار مذکور پس از انعقاد قرارداد با تأیید سازمان از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید منتقل می گردد.

هزینه های سبدگردانی 

  • کارمزد سبدگردان
  • کارمزد انجام معاملات اوراق بهادار سرمایه گذار مربوط به این قرارداد که مطابق مقررات بورس اوراق بهادار اخذ میشوند
  • مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار سرمایه گذار مربوط به این قرارداد

خاتمه قرارداد سبدگردانی

پس از پایان مهلت قرارداد سبدگردانی و عدم تمدید آن، سبدگردان مجاز نیست تغییری در سبد بدهد، و کل وجوه سبد را ظرف دو روز کاری به سرمایه گذار پرداخت نماید. و سایر داراییهای سبد را درصورت عدم درخواست فروش سایر دارایی ها توسط سرمایه گذار باید نسبت به انتقال داراییها به سرمایه گذار اقدام نماید.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان