هیئت مدیره سبدگردان مانی

هیئت مدیره سبدگردان مانی

اعضای هیئت مدیره سبدگردان مانی :

دکتر کیارش مهرانی

سوابق اجرایی و عملیاتی

• معاون مالی و اقتصادی صنایع ملی مس ایران (سمت فعلی)
• مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس 
• معاون مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران
• معاون اقتصادی و سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی تدبیر
• عضویت در هیات مدیره دانشگاه آزاد واحد پردیس
• نایب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری تدبیر
• عضو هیات مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
• رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان
• رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی پارس صبا
• عضو هیات مدیره شرکت معدنکاری اولنگ
• عضو هیات مدیره سرمایه گذاری مدیریت نوآوران صبا
• نایب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری نو اندیشان کرمان
• عضو هیات مدیره کارگزاری ارگ هومن
• عضو هیات مدیره سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجان
• عضو هیات مدیره شرکت مهندسی کانی مس
• رئیس هیات مدیره شرکت خودروسازان هام ایرانیان
• رییس کمیته ریسک گروه سرمایه گذاری تدبیر
• عضو کمیته حسابرسی کارگزاری سینا
• دبیر هیات مدیره مو سسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران
• عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران
• عضو کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سوابق تحصیلی

• دکتری مدیریت مالی از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات

تالیفات و مقاله ها

• کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی
• کتاب مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی
• کتاب مدیریت مالی برای کارآفرینان
• کتاب بحران واقعی
• مقاله علمی –پژوهشی: بررسی رابطه رتبه‌بندی براساس متغیرهای بنیادی(F-Score) و بازده سهام در بورس تهران .
• مقاله علمی –پژوهشی: فلسفه توسعه ابزارهای مالی،
• مقاله علمی –پژوهشی: آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری، دانش سرمایه گذاری با همکاری
• مقاله علمی –پژوهشی: ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ‏ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران
• مقاله علمی-پژوهشی: آزمون اثر احساسات و الگوی رفتار معاملات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران،

سید شهرام صفوی سهی

سوابق اجرایی و عملیاتی

• مدیر عامل و عضو هیت مدیره سبدگردان مانی
• تحلیلگر ارشد و مدیر سبدهای شرکت کارگزاری مفید
• عضو هیت مدیره شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان
• عضو هیت مدیره شرکت آدان سرمایه پارسی
• مشاور شرکت سرمایه گذاری کارکنان بانک ها
• مشاور کارگزاری بهمن
• مشاوره در طراحی نرم افزار گزارش سهام 2 گروه رایانه تدبیرپرداز
• مشاوره در طراحی نرم افزار بورس ویو شرکت پردازش اطلاعات پویا

سوابق تحصیلی

• مهندس برق گرایش الکترونیک- دانشگاه سراسری
• MBA بازار سرمایه
• دوره ی آموزشی مدیریت ریسک از دانشگاه تهران
• دوره ی فشرده آموزشی مدیریت از هانوفر آلمان

تالیفات و مقاله ها

• مهندس برق گرایش الکترونیک- دانشگاه سراسری

• توسعه اقتصادی با هدایت صحیح نقدینگی (خبرگزاری مهر)
• بازار سرمایه در ماه های آتی به کدام سو می رود؟ (خبرگزاری سنا)
• هدایت سرمایه گذاری به سمت صنایع با ارزش افزوده (خبرگزاری مهر)

علی قاسم نژاد

سوابق اجرایی و عملیاتی

• مدیر نظارت بر شرکتهاي شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
• مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت آرمان گوهر ایرانیان
• عضو هیئت مدیره و مدیر سرمایه گذاري، سبدگردان نوین نگر آسیا، تهران، ایران
• مشاور شرکت سرمایه گذاري رنا، تهران، ایران
• رئیس سرمایه گذاري، گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان، تهران، ایران
• کارشناس ارشد سرمایه گذاري، شرکت کارگزاري مفید.
• مشاور سرمایه گذاري  شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگارد.
• مشاور شرکت سرمایه گذاري خارجی ایران
• مشاور تحلیل تکنیکال قیمت نفت و گاز ، شرکت ملی صادرات گاز ایران.
• مدیر سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري افتخار سهام.
• مدیر سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري نرگس.
• کارشناس سرمایه گذاري شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر.
• کارشناس سرمایه گذاري شرکت تایدواتر خاورمیانه.
• کارشناس تحلیل تکنیکال، شرکت مطالعات اقتصادي سامانه.

سوابق تحصیلی

• انجمن مهندسی مالی، DBA مهندسی مالی
• دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تالیفات و مقاله ها

•  تدریس تحلیل تکنیکال در بازارهاي سرمایه
• تالیف کتاب تحلیل بین بازارها بررسی جریان پول
• ترجمه کتاب دایره المعارف الگوهاي نموداري

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان