معرفی همکاران سبدگردان مانی

معرفی همکاران سبدگردان مانی

معرفی همکاران سبدگردان مانی :

آقای فرشاد خانزاده – مدیر مالی

سوابق تحصیلی 

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران مرکز
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

مدارک حرفه ای 

 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه پول شویی (کانون)

آقای مانی توکلی لاهیجانی – مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد MBA تکنولوژی از دانشگاه سمنان
 • کارشناسی مکانیک جامدات از دانشگاه گیلان

مدارک حرفه ای

مدارک تحصیلی آقای مانی توکلی لاهیجانی در سبدگردان مانی از این قرار است :

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

 

خانم الناز علی مردانی – مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه بهشتی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا (سازمان بورس)
 • گواهینامه دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی (کانون کارگزران)
 • گواهینامه دوره آموزشی سرمایه گزاری در بورس (دانشگاه شهید بهشتی)
 • گواهینامه دوره مهارت های هفتگانه ICDL (دانشگاه شهید بهشتی)

خانم زهرا اصغری– مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری مدیریت مالی – بیمه

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)

آقای علی جهان آبری – کارشناس امور اداری (بایگانی)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد (تهران مرکزی)

آقای حسام خشنودنیا – مدیر

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری  از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • کارشناسی ارشد حسابرسی  از دانشگاه رجا

آقای علی عباس کاشی– تحلیل گر

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)

آقای مجتبی رئیسی – تحلیل گر

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد نجف آباد

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

آقای حبیب اله فدایی مولودی – مدیر سرمایه گذاری

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)

آقای  سید امیر وکیلیان – حسابدار

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه آزاد تهران جنوب

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه حسابداری حرفه ای از انجمن حسابداران خبره

آقای علی طاهری زاده – مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 •  کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

آقای رضا اهلی عراقی – مشاور IT

سوابق تحصیلی

 •  کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه تامپره فنلاند
خانهمشاورهبازده سبدمشتریان