سرمایه گذاری اوراق بهادار سبدهای اختصاصی

پیرو ابلاغیه شماره 12020091 سازمان بورس اوراق بهادار ، شرکت سبدگردان مانی انواع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، و ارزیابی ریسک مشتریان در سبدهای اختصاصی می تواند سرمایه گذاری کند به شرح زیر است.

  1. اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها
  2. هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص
  3. سپرده های بانکی تا سقف 50 درصد از ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
  4. سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر:
    1. حداکثر سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری تا 10 درصد مجموع ارزش روز دارایی های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است.
    2. حداکثر تا 50 درصد از ارزش دارایی های اختصاصی داده شده به بند فوق می تواند به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد.
خانهمشاورهبازده سبدمشتریان