روش های تحلیل اوراق بهادار و منابع تحلیل

روش های تحلیل اوراق بهادار و منابع تحلیل

روش های تحلیل اوراق بهادار و منابع تحلیل:

 شرکت سبدگردان مانی عملیات مدیریت پرتفوی را با بررسی و مطالعه دقیق اقتصاد بین الملل ، اقتصاد کالاها ، اقتصاد کلان کشور ، تحلیل صنایع و تحلیل شرکت ها و با استفاده از مدل های  تحلیلی بازارهای مالی از جمله مدل پورتر و swot  و روش های رایج ارزش گذاری انجام می دهد  بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.مبنای تحلیل در سبد گردان مانی روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بررسی هیجانات بازار و نقاط ورود و خروج در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد.

شرکت سبدگردان مانی با بکارگیری مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای ارزش گذاری مقایسه ای از جمله P/E و P/S و بر اساس EPS کارشناسی جهت ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار استفاده می کند

منابع اطلاعات تحلیلی شرکت عمدتا سایت کدال بعنوان سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه  و پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس ، بانک مرکزی ، وزارتخانه ها و مرکز آمار بهمراه سایت های بین المللی انتشار آمارها و اخبار اقتصادی می باشد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان