آشنایی با انواع صندوق سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط سرمایه گذاری در بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای افراد مبتدی مساعدتر میکنند. این صندوقهای سرمایه گذاری با ایفای نقش واسطه مالی، سرمایه گذاری افراد غیرحرفهای را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل کرده و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم میکنند. صندوقهای مذکور از یکسو با ارائه راهکار مناسب برای رشد کمی، کیفی و کمک به توسعه پایدار بازار سرمایه و تشویق سرمایه گذاری غیرمستقیم، ورود افراد غیرحرفهای را به بازار تسهیل میکند و از سوی دیگر این امکان را پدید میآورند که از طریق تشکیل سبد متنوعی از دارایی ها که هرکدام دارای ویژگیهای خاص خود هستند، ضمن کسب بازدهی مناسب، ریسک سرمایه گذاران را نیز کاهش دهند.
در مجموع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به امکانات و تواناییهایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که سرمایه گذاری در بازار را جذابتر کرده و فرصتها و انتخابهای بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایه گذاران فراهم کنند. تنوع صندوقها متناسب با خواسته ها و انتظارات سرمایه گذاران گوناگون از جمله مزایای صندوقهای سرمایه گذاری است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران فعال است؛ اما در یک تقسیم بندی کلی، صندوقهای سرمایه گذاری در قالب هشت گروه اصلی دسته بندی میشوند:
۱ -صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

۲ -صندوق سرمایه گذاری در سهام

۳ -صندوق سرمایه گذاری مختلط

۴ -صندوق سرمایه گذاری شاخصی

۵ -صندوق قابل معامله – EFT

۶ -صندوقهای نیکوکاری

۷ -صندوقهای تأمین مالی

۸ -صندوقهای اختصاصی بازارگردان

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان