پیش بینی انجمن جهانی فولاد درباره تقاضای چین در سال 2019


پیش بینی انجمن جهانی فولاد درباره تقاضای چین در سال 2019

انجمن جهانی فولاد در گزارشی پیش بینی خود درباره تقاضای چین در سال 2019 را افزایش داده است.

انجمن جهانی فولاد پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی امسال با 3.9 درصد افزایش به بیش از 1.775 میلیارد تن خواهد رسید. این رقم پیش از این با 1.3 درصد رشد حدود 1.735 میلیارد تن برآورد شده بود.

تقاضای جهانی فولاد سال 2020 میلادی نیز با 1.7 درصد رشد به 1.805 میلیارد تن خواهد رسید. رشد مصرف در کشورهای در حال توسعه و نوظهور عامل مهمی در افزایش تقاضای جهانی فولاد خواهد داشت.

تقاضای چین نیز با 7.8 درصد افزایش امسال به بیش از 900.1 میلیون تن می رسد و این رقم برای سایر مناطق جهان با 0.2 درصد رشد به 874.9 میلیون تن خواهد رسید.

انجمن فولاد اروپا موسوم به EUROFER نیز اعلام کرده است که مصرف فولاد کشورهای اروپایی در سه ماه دوم امسال با افت 7.7 درصدی همراه شده است. این رقم در سه ماه نخست امسال نیز 1.6 درصد کاهش یافته بود.

کاهش فعالیت های صنعتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عامل اصلی افت تقاضای فولاد به شمار می رود. تنش های تجاری و نگرانی ها درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به این مساله دامن زده است.

پیش بینی می شود روند نزولی مصرف فولاد اروپا تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت و تقاضای فولاد تا سه ماه دوم 2020 میلادی با رشد چندانی روبرو نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان