نکات مهم کنفرانس اطلاع رسانی شرکت پتروشیمی نوری


  •  شرکت پتروشیمی نوری اعلام نمود، تغییرات نرخ يوتیلیتي تاثیر با اهمیتي بر روي سود و زيان شركت ندارد.
  • در ازاي مصرف 100 تن بنزين پیرولیز، مقدار 36 تن بنزن، 13 تن پارازايلین، 2 تن اورتوزايلین، 17 تن برش سنگین، 3 تن رافینیت و 25 تن برش پنتان تولید مي شود.
  • قرارداد پروژه طرح شيرين سازي امضا و فعالیت مهندسي آن شروع شده است. مدت زمان اجراي پروژه حدود 30 ماه است و تامین بودجه ارزي وريالي پروژه از طريق منابع شركت و اخذ وام انجام مي شود
  • اين مجتمع به 12 فاز تولید میعانات گازي پالايشگاههاي پارس جنوبي وصل هست . در حالي كه حدود 3 فاز مي تواند خوراك اين مجتمع را تامین نمايد. بنابراین كاهش فعاليت ميادين پارس جنوبي، به ميزان خوراك دريافتي شركت (١2٠ هزار بشكه در روز) لطمه اي نمي زند.
  • تغيير شيوه حمل از FOB به CFR و به دنبال آن افزايش هزينه هاي ادراي و عمومي  بدلیل تغییر شرايط فروش بوده و افزايش هزينه ها عمدتا بدلیل افزايش هزينه هاي حمل و لجستیك مي باشد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان