نمودار فروش ماهیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد خوزستان


نمودار فروش ماهیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مبلغ فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی سال 1399 حدود 76،453 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 39،144 میلیارد تومان ) از رشد حدود 95% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اسفند ماه سال 1399 حدود 10،167 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 2،550 میلیارد تومان) از رشد 299% برخوردار بوده است.

همچنین مبلغ فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اسفند ماه سال 1399 حدود 10،167 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه سال 1399 ( 8،365 میلیارد تومان) از رشد 22% برخوردار بوده است.

نمودار فروش ماهیانه شرکت فولاد خوزستان

مبلغ فروش شرکت فولاد خوزستان طی سال 1399 حدود 30،647 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 15،841 میلیارد تومان ) از رشد حدود 93% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت فولاد خوزستان در اسفند ماه سال 1399 حدود 3،780 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 1،763 میلیارد تومان) از رشد 114% برخوردار بوده است.

همچنین مبلغ فروش شرکت فولاد خوزستان در اسفند ماه سال 1399 حدود 3،780 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه سال 1399 ( 2،627 میلیارد تومان) از رشد 44% برخوردار بوده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان