تحصيل سهام شرکت واگن پارس توسط شرکت گروه مپنا


شرکت گروه مپنا در تاریخ 1399/09/26 اقدام به تحصیل 100% شرکت غیربورسی واگن پارس، فعال در زمینه ساخت و مونتاژ انواع مختلف لکوموتیو، واگن باری، مسافری و واگن‌های مخصوص مترو کرده است.

قیمت هر سهم 28,785 ريال

جمع مبلغ معامله 1,331,296 میلیون ریال

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان