خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 99/02/01 تا 99/04/24


در پایان روز معاملاتی 99/04/24 خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود مثبت 2,545 میلیارد تومان می باشد.جریان ورود و خروج در تیر ماه امسال حدود 26,081 میلیارد تومان بوده است همچنین جریان ورود و خروج در خرداد ماه امسال حدود 9,027 میلیارد تومان بوده است.خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس  در اردیبهشت ماه امسال حدود 25,099 میلیارد تومان بوده است. 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان