15 شرکت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/12/06


در پایان روز معاملاتی 99/12/06 شرکت های س. توسعه و عمران استان کرمان‌ و کشت و دامداری فکا‌ ‌‌ به ترتیب با 12 و 12 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان