15 شرکت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/10/08


در پایان روز معاملاتی 99/10/08 شرکت های صنایع‌ کاشی‌ و سرمایه‌گذاری‌ توسعه ‌آذربایجان‌ به ترتیب با 123 و 60 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان