15 شرکت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/08/14


در پایان روز معاملاتی 99/08/14 شرکت های فولاد مباركه اصفهان و ‌ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ به ترتیب با 88 و 52 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان