10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/10/06


در پایان روز معاملاتی 99/10/06 صنایع مواد شیمیایی-متنوع و تولید کود و ترکیبات نیتروژن به ترتیب با  146 و 139 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان