10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/06/02


در پایان روز معاملاتی 99/06/02 صنایع،شیرینیجات, محصولات کاغذی  و چاپ و نشر به ترتیب با 4, 1و 1میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان