10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/08/06


در پایان روز معاملاتی 99/08/06 صنایع خدمات رفاهی متنوع و سایر محصولات غذایی به ترتیب با  8 و 8 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان