10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/06/10


در پایان روز معاملاتی 99/06/10 صنایع تولید فلزات گرانبهای غیر آهن و فرآورده های نفتی به ترتیب با با 605 و 478 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان