10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/08/10


در پایان روز معاملاتی 99/08/10 صنایع خودرو و بانک ها به ترتیب با  22 و 21 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان