10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/09/15


در پایان روز معاملاتی 99/09/15صنایع سرمایه گذاری و خودرو به ترتیب با  178 و 105 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان