10 صنعت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/07/28


در پایان روز معاملاتی 99/07/28 صنایع زغال سنگ و سایر حصولات غذایی به ترتیب با  24 و 2 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان