نمودار مقایسه ای عملکرد 6 ماهه نخست سال، برای 5 دوره گذشته شرکت آهن و فولاد ارفع


فروش شرکت آهن و فولاد ارفع طی 6 ماهه نخست سال 1399، حدود 2،568 میلیارد تومان داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (1،445 میلیارد تومان) از رشد حدود 78% برخوردار بوده است.

سود خالص شرکت آهن و فولاد ارفع طی 6 ماهه نخست سال 1399، حدود 923 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (344 میلیارد تومان) از رشد 169% برخوردار بوده است.

حاشیه سود شرکت آهن و فولاد ارفع طی 6 ماهه نخست سال 1399، حدود 36% می باشد.در گزارش 6 ماهه شرکت آهن و فولاد ارفع، با سرمایه 900 میلیارد تومان، به ازای هر سهم 1،026 ریال سود ساخته است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان