نکات مهم کنفراس اطلاع رسانی سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات


  • سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 58/46 و شرکت پترو فرهنگ 51 درصد شرکت انرژی سپهر را تحت تملک خود دارند .
  • شرکت پتروفرهنگ برنامه عرضه سهام سه شرکت فرعی و تابعه شرکت انرژی سپهر شامل : صنایع پتروشیمی سبلان ، صنایع پتروشیمی دنا و سرمایه گذاری سیراف انرژی (هر سه آن طرح های تولید متانول می باشند) جهت عرضه در بازار سرمایه در دست بررسی و اقدام دارد . 
  • گروه مالی سپهر صادرات مالک 40 درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد و 40 درصد آن تحت تملک بانک ملی و شرکت مدیریت طرح و توسعه پویا و 20 درصد آن تحت تملک وزارت جهاد کشاورزی است بدیهی است عرضه سهام این شرکت منوط به موافقت و همراهی سایر سهامداران عمده است که مذاکرات با شرکت فرابورس ایران جهت عرضه سهام این شرکت توسط سایر سهامداران عمده در حال انجام است . 
  • گروه مالی مالک 2.69 درصد شرکت پتروشیمی گچساران می باشد . باید اشاره نمود که افزایش سرمایه این شرکت در حال ثبت و نهایی شدن است و باتوجه به اینکه تنها دوشرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این افزایش سرمایه شرکت داشته اند ، لذا مالکیت دوشرکت گروه مالی و هلدینگ خلیج فارس به ترتیب حدود 11 و 46 درصد خواهد شد  ، بنابراین شرکت هلدینگ خلیج فارس ، سهامدار اصلی و عمده این شرکت میباشد . بدیهی است در صورت تصمیم سهامدار عمده بر عرضه سهام پتروشیمی گچساران ، گروه مالی سپهر از این طرح استقبال خواهد کرد . 
  • در گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران ، تاریخ شروع بهره برداری سال 1400 اعلام شده است . لیکن در گزارش ارزیابی و ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به جهت رعایت اصل محافظه کاری ، تاریخ بهره برداری سال  1401 لحاظ شده است . 
  • در خصوص شرکتهای صدرالاشاره ، کلیه ارزش های ذاتی در “گزارش ارزیابی و ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ” که توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و در سایت فرابورس ایران منتشر شده است افشا گردید .
  • گروه مالی سپهر صادرات در خصوص شرکتهای غیر بورسی چنین توضیح داد : اقدامات لازم جهت واگذاری و فروش شرکتهای تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی ، صنایع نیرو گسترش کردستان ، صنعتی فروکرم بافت ، عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی ، عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی ، عمران ومسکن سازان استان خوزستان و عمران و مسکن سازان استان بوشهر در دستور کار این شرکت قرار دارد .
  • در خصوص تامین سرمایه سپهر حجم اوراق تعهد شده در سال 1398 به میزان 31.018 میلیارد ریال بوده است که با توجه به افزایش سرمایه از 5،800 به 9،000 میلیارد ریال و افزایش توان تعهدی شرکت ، حجم اوراق تعهد شده در سال 1399 برابر با 59،700 میلیارد ریال برآورد شده است . میانگین نرخ سود سپرده در سال 1398 برابر 20 درصد و برای سال 99 معادل 18 درصد پیش بینی شده است . میانگین نرخ تعهد اوراق در سال 1398 برابر با 5 درصد و برای سال 99 برابر 3 درصد پیش بینی شده است . میانگین نرخ بازار گردانی در سل 1398 برابر با 2.4 درصد و برای سال 99 معادل با 2 درصد پیش بینی شده است .

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان