15 شرکت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/10/29


در پایان روز معاملاتی 99/10/29 شرکت های سیمان‌ سفید نی‌ریز‌  و صنایع چوب خزر کاسپین‌ به ترتیب با 36 و 27 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان