خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 99/02/01 تا 99/05/04


در پایان روز معاملاتی 99/05/04 خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود مثبت 4,185 میلیارد تومان می باشد.جریان ورود و خروج در تیر ماه امسال حدود 35,352 میلیارد تومان بوده است همچنین جریان ورود و خروج در خرداد ماه امسال حدود 9,027 میلیارد تومان بوده است.خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس  در اردیبهشت ماه امسال حدود 25,099 میلیارد تومان بوده است. 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان