آغاز بازارگردانی شرکت های مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، مجتمع معادن مس تکناز، سرمایه گذاری مسکن الوند، سرمایه گذاری مسکن پردیس،سرمایه گذاری مسکن تهران و گسترش سرمایه گذاری ایرانیان


آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی پارتا1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

دامنه مظنه: 2%

حداقل سفارش انباشته:  12،500 سهم

حداقل معاملات روزانه: 250،000 سهم

 

آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی تکناز1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: مجتمع معادن مس تکناز

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

دامنه مظنه: 2%

حداقل سفارش انباشته:  8،000 سهم

حداقل معاملات روزانه: 160،000 سهم

اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی ثالوند 1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن الوند

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه

دامنه مظنه: 3%

حداقل سفارش انباشته:  40،000 سهم

حداقل معاملات روزانه: 750،000 سهم

اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی ثپردیس1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن پردیس

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه

دامنه مظنه: 3%

حداقل سفارش انباشته:  50،000 سهم

حداقل معاملات روزانه: 900،000 سهم

اطلاعیه آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نمادهای معاملاتی ثتران1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: سرمایه گذاری مسکن تهران

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه

دامنه مظنه: 3%

حداقل سفارش انباشته:  90،000 سهم

حداقل معاملات روزانه: 1،700،000 سهم

آغاز بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی وگستر1 از روز یکشنبه مورخ 1399/09/16

نام شرکت: گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس

دامنه مظنه: 3%

حداقل سفارش انباشته:  47،500 سهم

حداقل معاملات روزانه: 950،000 سهم

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان