نمودار فروش ماهیانه صنایع شیمیایی ایران


مبلغ فروش صنایع شیمیایی ایران طی 9 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 2،265 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 1،390 میلیارد تومان ) از رشد حدود 63% برخوردار بوده است ،همچنین فروش این شرکت در آذر ماه امسال حدود 554 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (56 میلیارد تومان) از رشد 886% برخوردار بوده است.

شرکت صنایع شیمیایی ایران در سال 98 حدود 1،977 میلیارد تومان فروش داشته است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان