قبولی در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا


در خصوص قبولی در مناقصه بندر شهید بهشتی چابهار که زمان شروع قراداد از ابتدای دی ماه 1399 می باشد و بخش ثابت درآمد 25000 یورو ماهانه می باشد. بخش متغیر آن متاثر از حجم عملیات می باشد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان