نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت،بانک پاسارگاد و بانک اقتصاد نوین از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1399


نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1399

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی طی سال  1399 برای بانک ملت حدود 14،044میلیارد تومان بوده است، میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 برای این بانک ملت 1،170 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (821 میلیارد تومان) از رشد حدود 43 درصدی ای برخوردار بوده است.

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1399

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی طی سال  1399 برای بانک پاسارگاد حدود 6،096 میلیارد تومان بوده است، میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 برای این بانک حدود 508 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (150 میلیارد تومان) از رشد حدود 238 درصدی ای برخوردار بوده است.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری در اسفند ماه امسال حدود 1،296 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ( 301 میلیارد تومان)  از رشد حدود 330 درصدی برخوردار بوده است.

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1399

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی طی سال  1399 برای بانک اقتصاد نوین حدود 1،779 میلیارد تومان بوده است، میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 برای این بانک حدود 148 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (37- میلیارد تومان) از رشد حدود 185 میلیارد تومانی برخوردار بوده است.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری در اسفند ماه امسال حدود 392 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته ( 273 میلیارد تومان)  از رشد حدود 20 درصدی برخوردار بوده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان