نمودار فروش ماهیانه شرکت پلیمر آریا ساسول، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشیمی جم ،فولاد هرمزگان جنوب و فولاد کاوه جنوب کیش


#سبدگردان_مانی #آریا #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت پلیمر آریا ساسول

مبلغ فروش شرکت پلیمر آریا ساسول طی سال 1399 حدود 18،219 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 9،146 میلیارد تومان ) از رشد حدود 99% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه سال 1399 حدود 2،576 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 1،067 میلیارد تومان) از رشد 141% برخوردار بوده است.

همچنین مبلغ فروش شرکت پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه سال 1399 حدود 2،576 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه سال 1399 ( 1،854 میلیارد تومان) از رشد 39% برخوردار بوده است.

نرخ فروش داخلی هر تن اتیلن، شرکت پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه سال 1399 حدود 18،470،320 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 15،390،110 میلیون تومان) از رشد حدود 20% برخوردار بوده است.

نرخ فروش خارجی هر تن پلی اتیلن سبک، شرکت پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه سال 1399 حدود 32،732،834 میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 29،156،477 میلیون تومان) از رشد حدود 12% برخوردار بوده است.

نرخ فروش خارجی هر تن پلی اتیلن متوسط و سنگین، شرکت پلیمر آریا ساسول در اسفند ماه سال 1399 حدود 23،844،234میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 20،784،209 میلیون تومان) از رشد حدود 15% برخوردار بوده است.

 

 

 

#سبدگردان_مانی #فملی #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت ملی صنایع مس ایران

مبلغ فروش شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال 1399 حدود 42،097 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 22،608 میلیارد تومان ) از رشد حدود 86% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه سال 1399 حدود 7،270 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 2،229 میلیارد تومان) از رشد 226% برخوردار بوده است.

همچنین مبلغ فروش شرکت ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه سال 1399 حدود 7،270 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 3،478 میلیارد تومان) از رشد 109% برخوردار بوده است.

نرخ فروشداخلی هر تن کاتد، شرکت ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه سال 1399 حدود 203،013،929 تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 188،023،739 تومان) از رشد حدود 8% برخوردار بوده است.

نرخ فروش خارجی هر تن کاتد، شرکت ملی صنایع مس ایران در اسفند ماه سال 1399 حدود 221،939،245 تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 198،531،073تومان) از رشد حدود 12% برخوردار بوده است.

 

 

 

#سبدگردان_مانی #کچاد #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

مبلغ فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی سال 1399 حدود 23،994 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 9،283 میلیارد تومان ) از رشد حدود 158% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه سال 1399 حدود 3،220 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 777 میلیارد تومان) از رشد 314% برخوردار بوده است.

نرخ فروشداخلی هر تن فولاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه سال 1399 حدود 10،538،609 تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 8،375،322 تومان) از رشد حدود 26% برخوردار بوده است.

نرخ فروشداخلی هر تن گندله، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه سال 1399 حدود 3،129،108 تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 2،285،907 تومان) از رشد حدود 37% برخوردار بوده است.

نرخ فروش خارجی هر تن فولاد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه سال 1399 حدود 12،525،425 تومان بوده که نسبت به ماه قبل ( 8،455،839تومان) از رشد حدود 48% برخوردار بوده است.

 

 

 

#سبدگردان_مانی #جم #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی جم

مبلغ فروش شرکت پتروشیمی جم طی سال 1399 حدود 22،596 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 12،845 میلیارد تومان ) از رشد حدود 76% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت پتروشیمی جم در اسفند ماه سال 1399 حدود 3،172 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 1،124 میلیارد تومان) از رشد 182% برخوردار بوده است.

 

#سبدگردان_مانی #هرمز #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب

مبلغ فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب طی سال 1399 حدود 13،441میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 6،111میلیارد تومان ) از رشد حدود 120% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت فولاد هرمزگان جنوب در اسفند ماه سال 1399 حدود 2،561میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 632میلیارد تومان) از رشد 305% برخوردار بوده است.

نرخ فروش اسلب شرکت فولاد هرمزگان جنوب در اسفند ماه سال 1399 حدود13،289،700تومان بوده که نسبت به ماه  گذشته ( 12،315،823تومان) از رشدحدود 8% برخوردار بوده است.

 

#سبدگردان_مانی #کاوه #کدال 

نمودار فروش ماهیانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مبلغ فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش طی سال 1399 حدود 13،391میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ( 5،186میلیارد تومان ) از رشد حدود 158% برخوردار بوده است.

مبلغ فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در اسفند ماه سال 1399 حدود 1،623میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 475 میلیارد تومان) از رشد 241% برخوردار بوده است.

نرخ فروش شمش بیلت داخلی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در اسفند ماه سال 1399 حدود 10،328،783تومان بوده که نسبت به ماه  گذشته ( ۱۰،۸۹۶،۸۹۶تومان) از کاهش حدود 6% برخوردار بوده است.

نرخ فروش شمش بیلت صادراتی  شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در اسفند ماه سال 1399 حدود  12،302،133تومان بوده که نسبت به ماه  گذشته ( 11،845،310تومان) از رشد حدود 4% برخوردار بوده است.

 

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان