15 شرکت با بیشترین خالص ورود و خروج حقیقی ها در تاریخ 1399/12/13


در پایان روز معاملاتی 99/12/13 شرکت های پست بانک ایران و سیمان‌ صوفیان‌‌ ‌‌ به ترتیب با 23 و 10 میلیارد تومان بیشترین ورود پول توسط حقیقی ها را داشته اند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان