نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک تجارت و بانک سینا از ابتدای سال 1397 تا پایان بهمن ماه سال 1399


اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد. 

میانگین ماهیانه این شاخص در 11 ماه ابتدایی سال  1399 برای بانک ملت حدود 1،183 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (796 میلیارد تومان) از رشد حدود 49 درصدی ای برخوردار بوده است.

میانگین ماهیانه این شاخص در 11 ماه ابتدایی سال  1399 برای بانک تجارت حدود 476 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (49 میلیارد تومان) از رشد حدود 877 درصدی ای برخوردار بوده است.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست بانک تجارت در بهمن ماه امسال حدود 554 میلیارد تومان بوده است.

 

میانگین ماهیانه این شاخص در 11 ماه ابتدایی سال  1399 برای بانک سینا حدود 67 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (35 میلیارد تومان) از رشد حدود 90درصدی ای برخوردار بوده است.

میانگین ماهیانه این شاخص در 11 ماه ابتدایی سال  1399 برای بانک پاسارگاد حدود 436 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ماهیانه این شاخص در سال گذشته (123 میلیارد تومان) از رشد حدود 255 درصدی ای برخوردار بوده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان