• اصلاح ساختار مالی و نسبتهای نظارتی ، بویژه نسبت کفایت سرمایه و عندالزوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سایر روش ها و ثبت شرکت توسعه بین الملل ایران مال (سهامی عام ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در دستور کار هیات مدیره بانک آینده بوده ، که نتیجه آن پس از تایید مراجع نظارتی در زمان تحقق ، اطلاع رسانی خواهد شد.
  • گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری از ارزیابی ساختار فیزیکی بازار بزرگ ایران

  • گزارش کارشناسان حسابداری و حسابرسی:

گزارش ارزیابی فیزیکی در اختیار کارشناسان رشته مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته و با استفاده از آن ارزیابی و بررسی صورتهای مالی شرکت ، پس از کسر بدهی ها و تعهدات مالی مندرج در صورتهای مالی شرکت ، ارزش خالص مجموعه را محاسبه و ارائه کرده اند ، بر مبنای این روش ، ارزش کل سهام شرکت توسعه بین الملل ایرانمال برابر با   78،182 میلیارد تومان و برای هر سهم مبلغ 7،818.26ریال پیشنهاد میگردد.

  • گزارش کارشناسان امور سرمایه گذاری ، پولی و اعتباری :کارشناسان رشته سرمایه گذاری و پولی و بانکی نیز با استفاده از مشخصات فیزیکی و کاربری های آن ، و تعیین مفروضات اقتصادی از قبیل نرخ تورم ، نرخ ارز ، وضعیت بازار ، برآوردی از میزان رشد مشتریان و مراجعان به بازار ، ارزش تاسیسات و تجهیزات ، نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاران ، و پیش بینی تغییرات این شاخص ها در سالهای آینده ، ارزش طرح را با استفاده از روش ها ارزش پولی سرمایه گذاری براساس نرخ ترکیبی برآورد و اعلام کرده اند .  ارزش جاری ناخالص سرمایه گذاریها ی انجام شده با این روش به تاریخ 31/04/1399 بالغ بر  91،308 میلیارد تومان اعلام می شود .

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان