کاهش 13 درصدی تولید جهانی فولاد به خاطر شیوع کرونا


کاهش 13 درصدی تولید جهانی فولاد

انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود از افت 13 درصدی تولید جهانی فولاد خام در ماه آوریل خبر داده است. به گزارش پلاتس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به صنعت فولاد جهان وارد کرده به طوری که تولید فولاد خام در ماه آوریل در 64 کشور عضو این انجمن با 13 درصد کاهش به 137.1 میلیون تن رسیده است.

بر اساس این گزارش تولید آوریل 6.9 درصد کمتر از 147.3 میلیون تن تولید ماه مارس بوده است.  آمارهای رسمی نشان می دهد تولید جهانی فولاد خام در 4 ماه نخست امسال با 4.2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 580.2 میلیون تن رسیده است. در آسیا تولید فولاد با 7.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 104.5 میلیون تن رسیده که نسبت به ماه قبل نیز 0.7 درصد افت داشته است.

کاهش 13 درصدی تولید جهانی فولاد به خاطر شیوع کرونا – آسیا :

تولید فولاد آسیا در چهار ماه نخست امسال نیز به 418.7 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 2.1 درصد کاهش داشته است. تولید فولاد چین در ماه آوریل به 85 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 0.2 درصد افت داشته ولی نسبت به مارس 7.7 درصد افزایش نشان می دهد.

تولید فولاد خام در جهان

چین تنها کشور جهان است که نسبت به ماه مارس با افزایش تولید فولاد روبرو شده است.  تولید هند نیز در این مدت به 3.1 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل65.2 درصدو نسبت به مارس 61 درصد افت داشته است. در اتحادیه اروپا نیز تولید آوریل با 22.9 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 10.7 میلیون تن رسیده که نسبت به ماه مارس نیز 11.8 درصد کاهش نشان می دهد.

تولید اروپا در چهار ماه نخست امسال نیز با 12.5 درصد کاهش به 49.4 میلیون تن رسیده است. آلمان بزرگترین تولیدکننده فولاد اروپا در ماه آوریل 3 میلیون تن تولید داشته که نسبت به سال قبل 10.7 درصد و نسبت به مارس 8.7 درصد افت داشته است.

تولید آمریکای شمالی نیز در ماه آوریل با 28.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 7.2 میلیون تن رسیده و نسبت به مارس نیز 25.5 درصد افت داشته است. تولید فولاد این منطقه در چهار ماه نخست امسال نیز با 9.8 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 36.8 میلیون تن رسیده است.

تولید آمریکا نیز در ماه آوریل به 5 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 32.5 درصد و نسبت به مارس 29 درصد افت نشان می دهد. تولید آمریکای جنوبی نیز در ماه آوریل به 2.1 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 42.8 درصد و نسبت به مارس 35 درصد افت داشته است. تولید این منطقه در چهار ماه نخست امسال نیز به 12.1 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 16 درصد افت نشان می دهد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان