نمودار فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی شازند، شرکت صنایع شیمیایی ایران، شرکت مس شهید باهنر و شرکت گل گهر


 • نمودار فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی شازند
 • مبلغ فروش شرکت پتروشیمی شازند طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 9،674 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 6،194 میلیارد تومان ) از رشد حدود 56% برخوردار بوده است
 • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 1،366 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (664 میلیارد تومان) از رشد 106% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 8 درصد رشد کرده است.
 • شرکت پتروشیمی شازند در سال 98 حدود 6،786 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

 • نمودار فروش ماهیانه صنایع شیمیایی ایران
 • مبلغ فروش شرکت شیران طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 3،152 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 1،791 میلیارد تومان ) از رشد حدود 76% برخوردار بوده است
 • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 404 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (201 میلیارد تومان) از رشد 101% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 16 درصد کاهش داشته است .
 • صنایع شیمیایی ایران در سال 98 حدود 1،977 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

 • نمودار فروش ماهیانه شرکت مس شهید باهنر

 

 • مبلغ فروش شرکت مس شهید باهنر طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 2،722 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 1،192 میلیارد تومان ) از رشد حدود 128% برخوردار بوده است .
 • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 317 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (117 میلیارد تومان) از رشد 172% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 1 درصد رشد کرده است.
 • شرکت مس شهید باهنر در سال 98 حدود 1،335 میلیارد تومان فروش داشته است.

 

 • نمودار فروش ماهیانه شرکت گل گهر
 • مبلغ فروش شرکت گل گهر طی 11 ماه ابتدایی سال 1399 حدود 21،813 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( 11،046 میلیارد تومان ) از رشد حدود 97% برخوردار بوده است .
 • فروش این شرکت در بهمن ماه امسال حدود 3،415 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته (916 میلیارد تومان) از رشد 273% برخوردار بوده است ، همچنین فروش بهمن ماه 99 نسبت به دی ماه 99 حدوداً 23 درصد رشد کرده است.
 • شرکت گل گهر در سال 98 حدود 12،228 میلیارد تومان فروش داشته است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان