مقررگردید در اجرای توافقات حاصله با قید فوریت و حداکثر ظرف 48 ساعت آتی نسبت به انتقال دو سیت از سبد سهام ونیکی (سرمایه گذاری ملی ایران ) از مالکیت شرکت توسعه معادن جنوب به بانک تجارت اقدام گردد. که آثار مالی آن متعاقبا ً اعلام میگردد .

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان