فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال (مالک پروژه بازار بزرگ ایران- ایران مال)


پیرو انتشار آگهی مزایده عمومی و پس از بررسی شرایط مورد نظر بانک و حصول اطمینان از تحقق آنها، شرکت حامی کیان سازه، با پیشنهاد خرید 35 درصد سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال به ارزش 29،750 میلیارد تومان، به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

نحوه تسويه معادل 20 درصد مبلغ مورد توافق، به مبلغ 5،950 میلیارد تومان، سهام بورسی رایج المعامله به بانک انتقال می یابد و الباقی آن، طی توافق فی مابین بانک و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص دریافت خواهد شد.

تضمين هاي دريافت شده انتقال سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال به خریدار منوط به انتقال سهام بورسی رایج المعامله به بانک آینده و ایفای تمامی تعهدات لازم الاجرای فی مابین می باشد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان