موافقت دولت محترم با واگذاری سهام به بانکها


با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 115274/ت58317 مورخ 1399/10/10 هیأت محترم وزیران در خصوص مصوبه جلسه مورخ 1399/10/07 مبنی بر موافقت با واگذاری بخشی از باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی به این بانک به استحضار می رساند؛ بر مبنای مصوبه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) مکلف است معادل چهارصد و سی و پنج هزار میلیارد (435،000،000،000،000) ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های مذکور در جدول پیوست را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید. بر این اساس از مبلغ 165 هزار میلیارد ریال که به این بانک تخصص یافته است، مقرر گردیده، معادل 55 هزار میلیارد ریال در ازاء پرداخت وجه در 4 قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی و همچنین مبلغ 110 هزار میلیارد ریال بابت تأدیه بدهی دولت به این بانک واگذار گردد. خاطر نشان می سازد به موجب مفاد تصویب نامه مذکور، قیمت واگذاری سهام شرکت ها مطابق با آخرین قیمت پایانی هر سهم در تابلوی بورس در تاریخ 1399/10/01 تعیین می شود و از تاریخ 1399/10/10 کلیه حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری، به بانک تعلق خواهد گرفت که آثار مالی ناشی از این نقل و انتقال متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان