موافقت دولت محترم با واگذاری سهام به بانکها


در خصوص مصوبه مورخ 1399/10/07 هیأت محترم وزیران ، مبنی بر موافقت با واگذاری بخشی از باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی به این بانک به اطلاع می رساند : مطابق تصویب نامه 115274/ت 58317 ه مورخ 1399/10/10 هیأت محترم وزیران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است نسبت به واگذاری معادل 145 هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت های بورسی به بانک های ملت ، صادرات ایران و تجارت اقدام نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.همچنین معادل 290 هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت های بورسی بابت تادیه بخشی از بدهی دولت به بانک های مذکور واگذار می گردد.با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت محترم وزیران ، متضمن جزئیات نحوه واگذاری تا کنون به این بانک ابلاغ نگردیده، لذا آثار مالی طرح پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مذکور متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان