تحلیل تکنیکال تولید مواد اولیه داروپخش


خلاصه مدیریتی

با نگاه بلند مدت توصیه به خرید و سهامداری می شود زیرا رشد قیمت از 15 ماه گذشته به صورت ماهانه 10 درصد بوده است.

با توجه به مشاهده علائم برگشتی در اسیلاتورها احتمال افت کوتاه مدت سهم محتمل است لذا توصیه به خرید سهام در محدوده 53000 ریال می شود.

قیمت: 57540 ریال

تاریخ: 1399/10/16

روندها

سهام دتماد از اواخر سال 1381 در بازار سرمایه پذیرفته شد و به طور کلی در 4 فاز حرکتی قرار داشته . در ابتدا در یک روند صعودی 5 ساله حرکت کرده و طی این مدت 3241 درصد رشد نمود سپس در فاز دوم حرکتخودکهآنهم5سالبوده 88درصدرشدکردهوسپسازفروردین98تااواسطمهرماه98رشد 530 درصدی داشت و از اوایل آبان ماه 98 تا به امروز در یک روند صعودی با شیب ماهانه مثبت 10 درصد در حال حرکت است و از قیمت 12730 به 57540 ریال رسیده که حدود 311 درصد رشد را نشان می دهد.

محل تماس نمودار با خط روند محدوده 52370 ریال می باشد.

نمای نزدیک روندها از ابتدای 1398 : قیمت در راستای دو روند صعودی ذکر شده در حرکت بوده اند.

الگوها

حرکت سهم در داخل کانال صعودی با سقف 63140 ریال کف 51320 ریال که در صورت شکست از بالا هدف قیمتی 81920 ریال می باشد.

مقاومتها و حمایتها

مقاومت : سقف کانال 61330 ریال .

حمایتها : 54600 ریال و 52300 ریال و 46800 ریال

نمودار دلاریزه شده قیمت

قیمت در داخل مثلث متقارن پهن شونده 3 ماهه در حال حرکت است که کف آن 20 سنت و سقف آن 28 سنت می باشد.

طبق نمودار دلاریزه شده، انتظار رشد قیمت تا محدود 28 سنت وجود دارد .

مقایسه با شاخص کل

راستای حرکت شاخص کل و سهام دتماد طی سالهای گذشته یکسان بوده، اما از تاریخ 99/09/26 تا به امروز جهت حرکت آنها نسبت به یکدیگر تغییر کرده و شاخص کل رو به کاهش بوده در حالیکه سهام دتماد رشد نموده است . اما با توجه به تاریخچه این دو نمودار انتظار می رود، قیمت سهام دتماد نیز با تاخیر زمانیکاهش یابد و در راستای شاخص کل قرار گیرد.

در عکس زیر نیز چندین بار تضاد در جهت حرکت این دو کمیت نسبت به یکدیگر مشخص شده است اما بعد از مدت کوتاهی با تاخیر زمانی دوباره هم راستا شده اند.

نمای از نزدیک:

اسیلاتورها و اندیکاتورها

در RSI واگرایی منفی دیده می شود که خبر از برگشت قیمت دارد. در صورت شکست واگرایی، صعود قیمت تا سقف کانال مذکور محتمل است.

در نمودار MFI واگرایی منفی شکسته شده است .

نمودار MACD سعی دارد از نمودار سیگنال پیشی بگیرد و مماس بر واگرایی منفی شکل گرفته است .

ADX-SAR : حرکت قیمت به بالای نمودار SAR مشاهده می شود، اما باید منتظر سیگنالهای جدید در رابطه با افزایش فاصله بین +DI و -DI بود .

Moving Average قیمت در بالای خطوط میانگین متحرک قرار گرفته است اما باید توجه داشت که به MA15 نزدیک شده است.

Stockastic: شکست خط D توسط خط K و حرکت هر دو نمودار به سمت محدوده 80 .

Bollinger Bonds : فاصله گرفتن قیمت از منتهی الیه سطح بالایی باند، احتمال برگشت روند را نشان می دهد.

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان