افزایش 2.8 درصدی تولید جهانی فولاد در ماه فوریه

افزایش 2.8 درصدی تولید جهانی فولاد

تولید فولاد اروپا


انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود از افزایش 2.8 درصدی تولید فولاد خام در دنیا در ماه فوریه خبر داده است. به گزارش پلاتس، انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید فولاد در 64 کشور طی ماه فوریه به 143.3 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 2.8 درصد رشد داشته است.

افزایش 2.8 درصدی تولید جهانی فولاد در آسیا

تولید فولاد خام چین در ماه فوریه با 5 درصد رشد به 74.8 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد آسیا نیز با 4.5 درصد افزایش به 102 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد هند نیز با 1.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 9.6 میلیون تن رسید. تولید فولاد ژاپن نیز با 2.2 درصد رشد از مرز 7.9 میلیون تن گذشته است.

تولید جهانی فولاد در اروپا

این گزارش نشان می دهد تولید فولاد اروپا نیز با 9 درصد افت به 12.28 میلیون تن رسیده است. آلمان بزرگترین تولیدکننده فولاد اروپا در این مدت2.9 میلیون تن فولاد تولید کرده که نسبت به سال قبل 12 درصد کاهش داشته است. ایتالیا دومین تولیدکننده بزرگ اروپا نیز 2 میلیون تن فولاد تولید داشته که نسبت به سال قبل 0.1 درصد رشد نشان می دهد. تولید فرانسه نیز با 1.3 درصد کاهش به 1.2 میلیون تن رسیده است.

تولید جهانی فولاد در قاره آمریکا

تولید فولاد آمریکای شمالی نیز در این مدت با 1.3 درصد کاهش به 9.6 میلیون تن رسیده است. تولید مکزیک با 19.3 درصد افت به 1.3 میلیون تن رسیده است. تولید آمریکا نیز با 3 درصد افزایش به 7.2 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در آمریکای جنوبی نیز با 0.9 درصد کاهش به 3.4 میلیون تن رسیده است. تولید برزیل در این مدت با 1.3 درصد افت به 2.7 میلیون تن رسیده است.

تولید جهانی فولاد در ترکیه

این در حالی است که تولید فولاد خام ترکیه با 8.2 درصد افزایش به 2.9 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد کشورهای همسود نیز با 0.1 درصد افزایش به 8 میلیون تن رسیده است. در آفریقا نیز تولید فولاد با 4.1 درصد افزایش به 1.2 میلیون تن رسیده است. تولید خاورمیانه نیز با 22.9 درصد افزایش به 3.6 میلیون تن رسیده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان